'' מאנייה''
'' מאנייה''

צילום מטופל, 2019

בוייס הקדושה- טכניקה מעורבת על נייר

התנגדות- 210/200 טכניקה מעורבת על נייר

איסטנבול-190/200 טכניקה מעורבת על נייר (2014)

כלבה2-(2014) דיו וטושים על נייר

כלבה- 150/100 טכניקה מעורבת על נייר