press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
'' מאנייה''
'' מאנייה''

צילום מטופל, 2019

press to zoom

בוייס הקדושה- טכניקה מעורבת על נייר

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

התנגדות- 210/200 טכניקה מעורבת על נייר

press to zoom

איסטנבול-190/200 טכניקה מעורבת על נייר (2014)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

כלבה2-(2014) דיו וטושים על נייר

press to zoom

כלבה- 150/100 טכניקה מעורבת על נייר

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom